Log in

De tochtgenoot 2018

Tochtgenoot

uw metgezel op De Tochten

 

editie 2018

 

Volkstuinvereniging  De Tochten

Informatiegids

Cole Porterstraat 2

3069 ZD Rotterdam

010-4564644

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.vtvdetochten.nl

 

                                                                        IBAN NL 42 INGB 0000 0394 22

kamer van koophandel nr. 40345160

 

 

Inhoud

 

01.Vereniging

      geschiedenis, regelgeving

02. Complex

     inrichting, onderhoud en werkbeurten

03.Verenigingsgebouw

     geschiedenis, eigendom, openingstijden, sociale hygiëne,  huis- en gedragsregels, barbetalingen,

       beveiliging, medegebruik

04. Tuinwinkel

      openingstijden, assortiment, hulpmiddelen en service

05. Milieuparken

     milieupark I: gebruik, openingstijden

       milieupark II: gebruik

06. Toegangshekken

      waar? openen en sluiten, sleutels

07. Bestuur

      samenstelling

08. Vrijwilligers

      commissies, verzekering

09. Activiteiten

     organisatie, aanbod

10. Communicatie

     spreekuur, nieuwsbrief, mededelingenborden, vergaderingen, telefoon, e-mail, website, jaarverslag

11. Inschrijven

     lidmaatschappen, inschrijfgelden, bescheiden, tussentijds inschrijven, verhoogde bakken

12. Uitschrijven

     moestuinen, verblijfstuinen zonder opstallen, verblijfstuinen met opstallen, verhoogde bakken

13. Ledenrekening

     toezending, betaling, betalingsregeling

14. Verzekering opstallen

      wat wel en wat niet, premie, wijziging, schademelding

15. Bouwvoorschriften

     regelgeving, procedure, eigen verantwoording

16. Water

     aansluiten, afsluiten, watermeter en waterput, waterstand doorgeven,

17. Gas

      gasverkoop, onderhoud slangen

18. Elektra

     draagvlak

19. Spaarkas

 

B I J L A G E N

B01. Wat te doen bij afsluiten water

B02. Wat te doen bij aansluiten water

B03. Huis- en gedragsregels

B04. Tarieven

 

Informatie onvolledig?

 

Geef het door en werk zo mee aan een verbeterde volgende uitgave.

 

01.  VERENIGING

 

Geschiedenis

5 februari 1986

Volkstuinvereniging De Tochten opgericht.

1991

Bij het vijfjarig bestaan werd het logo onthuld, ontworpen door het kunstenaarsechtpaar Kannegieter, toen huurders van perceel 21. De drie kleuren in het logo staan voor: weiden en tuinen (groen), het water van de Rotte (wit), de zon en zaden (geel).

Begin jaren negentig

Het verenigingsgebouw kwam tot stand.

De deelraad Prins Alexander schonk een aandenken uitgevoerd in koperen plaat met een gestanst silhouet van de wijk Prins Alexander als dank voor de inzet van de vereniging om alle tuinen op het complex verhuurd te krijgen.

28 november 1998

De vereniging ontving het merkteken Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN. De onderscheiding werd uitgereikt door voorzitter C. Zijdeveld in aanwezigheid van wethouder J.H.A. Muijsenberg (latere burgermeester van Wassenaar) en de leden.

2011

Het 25-jarig bestaan gevierd met tal van activiteiten gedurende het jaar heen.

Maart 2012

De gevel van het verenigingsgebouw werd verfraaid met De Ganzentocht, een kunstwerk vervaardigd en onthuld door Erna Daalman (tuin 66). De toegangshal en –gang werd voorzien van fotoschilderijen van Kees van de Krieke (oud-huurder tuin 43).

In 2011 zette de vereniging een eerste stap op het gebied van energiebesparing door het aanbrengen van plafondisolatie en dubbele beglazing in het verenigingsgebouw.

In 2014 werd verdere energiebesparing in en buiten het verenigingsgebouw verkregen door het aanbrengen van led-verlichting.

In 2015 werd in het verenigingsgebouw de verwarmingsinstallatie met radiatoren uitgebreid

waarmee de verwarming naar gebruikersbehoefte geregeld kan worden.

Aan het eind van het voorjaar kreeg in het zuidgedeelte van het complex, nabij de paddenpoel, een bijenstal van imkerij Bumble Bee onderdak.   

In 2016 werd op het verenigingsgebouw een zonnepaneelinstallatie aangebracht met een capaciteit van 16.000Wattpiek. Het 30-jarig bestaan werd gevierd met een feestavond.

In 2017 beëindigde de imker zijn bijenstal. Voorbereidingen werden getroffen om in 2018 voor een nieuwe imkerij.

 

Regelgeving

De vereniging heeft haar statutaire zetel in Rotterdam. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn gedateerd 5 november 2016. Registratie bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 40345160.

 

De vereniging kent ereleden, leden van verdienste, verenigingsleden, partnerleden, huurders van bakken en donateurs. Voorts bestuursleden en vrijwilligers die geen lid zijn.

02. COMPLEX

 

Inrichting

Het complex bestaat uit twee gedeelten (noord- en zuidgedeelte) gescheiden door een openbare parkeerplaats met papier- en glas- en plasticbak en omvat:

 • 76 verblijfstuinen waarvan 71 percelen variërend van 216 tot 252 m2 en 5 percelen variërend van 333 tot 365 m2. Elk perceel is voorzien van een water- en rioolaansluiting.

 • 38 moestuinen van elk 144 m2. Enkele bezitten een wateraansluiting.

 • 4 verhoogde bakken voor aangepast tuinieren.

 • 1 milieupark-I met tuinwinkel, werkplaats, plantenkas en opslag afval.

 • 1 milieupark-II voor opslag.

 • 1 speeltuin.

 • 1 vereniginggebouw De Eekhof  met bar, keuken, werkplaats, kantoor en toiletten.

 • 1 Aad Verhoeff-paddenpoel.

 • 1 bijenstal-in oprichting van imker Francis Kruining (perceel 13 ).

 

In het zuidgedeelte bevinden zich seniorentuinen geëxploiteerd door de gemeentelijke dienst Sport & Cultuur.

 

Onderhoud en werkbeurten

De vereniging kent geen verplichte werkbeurten. Het onderhoud vindt plaats door:

 • Vrijwillige werkbeurten op de eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur, gedurende de maanden maart t/m november.

 • Ad hoc-werkzaamheden door leden van de commissie Hand- en spandiensten.

 • De gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling.

03. VERENIGINGSGEBOUW

 

Geschiedenis

Gebouwd door leden van de vereniging kwam begin jaren negentig het gebouw tot stand. De financiering vond plaats door het uitgeven van aandelen aan de leden, leningen van derden en subsidies. Na beëindiging van een periode van 11 jaar van Arie Eekhof als voorzitter werd het gebouw in 1999 gedoopt tot De Eekhof.

Eigendom

De opstallen zijn geheel eigendom van de vereniging en zijn vrij van hypothecaire last en leningen.

 

Openingstijden

Geopend op:

 • maandag, woensdag, vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur.

 • zondag van 16.00 tot 20.00 uur, afhankelijk van het speelschema van Feyenoord vindt de opening eerder plaats.

 • zaterdag van 11.00 tot 20.00 uur.

Afwijkingen worden vermeld op de toegangsdeur en in de Nieuwsbrieven.

 

Sociale hygiëne

Barmedewerkers zijn in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne uitgegeven door de Stichting Vakopleiding Horeca. Nieuwe medewerkers worden opgeleid.

 

Huis- en gedragsregels

Zie hiervoor bijlage B04.

 

Barbetalingen

Bestedingen aan de bar moeten contant betaald worden. Er is geen pinautomaat aanwezig.

 

Beveiliging

Het gebouw is uitgerust met inbraakalarm naar centrale meldkamer en camerabewaking.

 

Medegebruik

Het gebouw wordt medegebruikt door:

* Bridgevereniging De Tochten.

* Line-dancegroep.

* Verenigingen van eigenaren.

* Wijkbewoners.

* Gemeente Rotterdam (verkiezingslokaal).

04. TUINWINKEL

 

Openingstijden

De winkel is geopend  van de laatste zaterdag in maart  t/m  eerste zaterdag in november. Overige periode gesloten  Openingstijden zijn op woensdag en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Voor gasverkoop in de maanden november t/m maart wordt verwezen naar hoofdstuk 17.

Assortiment

Zie voor een overzicht op onze website en in de tuinwinkel.

Hulpmiddelen en Service

Tijdens de openingstijden van de winkel zijn gratis te gebruiken kruiwagens en karren.

Banden van kruiwagens kunnen opgepompt worden. Op verzoek kunnen de beheerders van de tuinwinkel grote bestellingen op het perceel bezorgen, altijd na sluitingstijd.

Te huur zijn een aggregaat, grondfrees en compressor. Voor tarieven zie onze website of informeer in de tuinwinkel.

 

05. MILIEUPARKEN

 

Milieupark-I

Gelegen in het noordgedeelte van het complex.

 

Gebruik

Op het park kunnen de leden deponeren in containers: groenafval, klein huisafval, hout, steen en ijzer.

Glas, papier en plastic kunnen gedeponeerd worden in de daar voor bestemde bakken op de parkeerplaats.

Groot huisafval en zaken als koelkasten, accu’s, tv’s e.d. dient door de leden zelf afgevoerd te worden naar het gemeentelijke milieupark.

 

>>>>>NB! Te allen tijde dient bij het afvoeren de aanwijzigingen opgevolgd worden

                  van de beheerders van de tuinwinkel.

 

Openingstijden

Geopend  van de laatste zaterdag in maart t/m de eerste zaterdag van november op woensdag en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

 

Milieupark-II

Gelegen in het zuidgedeelte van het complex.

 

Gebruik

Wordt gebruikt voor de opslag van compostbakken. De overblijvende ruimte wordt, tegen betaling, verhuurd voor het parkeren van aanhangers e.d. De sleutel wordt verstrekt tegen borg. Voor bedragen zie bijlage B04. Tarieven.

06. TOEGANGSHEKKEN

 

Waar?

Op drie plaatsen bevinden zich afsluitbare toegangshekken:

In het zuidgedeelte: links aan het eind van het Goudenregenpad.

In het noordgedeelte: op de brug over de singel.

Bij de toegang van de parkeerplaats (hoofdingang).

 

Op de sloten van elke toegangsdeur past dezelfde sleutel.

 

Openen en sluiten

Noord- en zuidgedeelte

Beide deuren zijn permanent op slot en dienen door de leden, bij gebruik, geopend en gesloten te worden.

Parkeerplaats

Wordt geopend door het eerstkomende verenigingslid.

Het afsluiten op maandag-, woensdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond wordt gedaan door de dienstdoende kantinemedewerkers.

Het afsluiten op dinsdagmiddag of –avond (afhankelijk van de invallende duisternis) dient te geschieden door de leden bij het verlaten van het complex. NB!. Sluit in geval van twijfel altijd af.

Voor hulpdiensten in de toegang gewaarborgd door een zogeheten brandweerkluis met sleutel.

 

Sleutels

Tegen borg zijn sleutels verkrijgbaar. Voor bedragen zie  bijlage B05.Tarieven.

 

07. BESTUUR

 

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit acht leden (zeven interne en een extern lid):

Arie Eekhof (erelid)………….voorzitter en beheerder kantine

Ben Dukker (tuin 28)…………penningmeester

Anton Roeloffzen (tuin 126…..secretaris

Albert Bos (tuin 7)…………...algemeen

Elwin Stoops (extern)……..    algemeen

Wout Delicaat ( tuin 30)……..algemeen en beheerder kantine

Donny Termonen (tuin 50)…..algemeen

Sidney Lopez (tuin 68)………algemeen.

 

Voorzitter en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. Alle bestuursleden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Verkiezing of herverkiezing van bestuursleden vindt plaats op de ledenvergadering in december.

 

08. VRIJWILLIGERS

 

Commissies

Vrijwilligers zijn gegroepeerd in het bestuur (zie hoofdstuk 07.), in commissies of werken individueel.

De navolgende zes commissies zij actief: Kantine, Activiteiten, Tuinwinkel, Hand- en spandiensten, Workshops en cursussen, Kascontrole.

Individueel werken de webmaster (internetsite) en de beheerder noodsleutel.

 

Alle vrijwilligers zijn gratis verzekerd tegen letselschade via de gemeente Rotterdam.

De uitvoeringsorganisatie is:

Vrijwilligerswerk Rotterdam, contactpersoon Kim Kokje.

010-2691100

www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl

k.kokjevrijwilligerswerkrotterdam.nl

09. ACTIVITEITEN

 

Organisatie

Verenigingsactiviteiten worden georganiseerd door de Activiteitencommissie en zijn bestemd voor de leden en sympathisanten van de vereniging. In de Nieuwsbrieven worden de activiteiten ruim van te voren aangekondigd in de activiteitenkalender. Ook via de mededelingborden en de website wordt de informatie verstrekt.

Niet alleen de organisatie maar ook de uitvoering ligt in handen van vrijwilligers.

Aanbod

Een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren, onder het motto Voor elk wat wils,  is:

* mosselavond, barbecueparty, middeleeuws feest, muziekavond en bingo.

* cursussen snoeien en  natuurlijk tuinieren.

* workshops zuurkool maken, pompoen verwerken en kerststukjes maken.

* proeverijen van aardperen en bieten.

* ruilbeurs van plantjes, stekjes en zaden.

* wedstrijden presentatie tuinproducten zoals langste winterwortel, hoogste zonnebloem,

  zwaarste biet.

 

10. COMMUNICATIE

 

Spreekuur

Elke zaterdag houdt het bestuur spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur. Rond feestdagen kan hiervan afgeweken worden en dat wordt vermeld in de nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief

Op onregelmatige tijden verschijnt er een nieuwsbrief met het wel en wee van de vereniging. Leden met een e-mailadres ontvangen onze boodschap digitaal. De overige leden per bezorgpost.

Mededelingborden

Op drie plaatsen worden de mededelingen kenbaar gemaakt: in het verenigingsgebouw, achter het raam van het kantoor in het verenigingsgebouw en in de tuinwinkel.

Vergaderingen

Gedurende het kalenderjaar zijn er minimaal twee ledenvergaderingen: de voorjaarsvergadering op de laatste zaterdag in maart en een najaarsvergadering  in december. Beide bijeenkomsten worden gehouden in het verenigingsgebouw en duren van 10.00 tot 12.00 uur.

Vaste agendapunten zijn:

Op de voorjaarsvergadering: vaststellen jaarverslag (sociaal en financieel) en verslag van de  kascontrolecommissie.

Op de najaarsvergadering: vaststellen begroting komende jaar  

                                          verkiezing of herverkiezing van bestuursleden (indien het rooster

                                                                                               van aftreden dat aangeeft).

Telefoon

Telefonisch is het verenigingsgebouw bereikbaar gedurende de openingstijden. Zie hiervoor hoofdstuk 03.

E-mail

Zoveel als mogelijk en wenselijk is, wordt er met de leden gecommuniceerd via e-mail. Leden zonder een dergelijk adres ontvangen bezorgpost.

Website

Een uitgebreide website staat tot beschikking van de leden. Webmaster is Paul Eekhof.

Jaarverslag

Op de voorjaarsledenvergadering presenteert het bestuur het jaarverslag bestaande uit een sociaal en een financieel deel.

 

11. INSCHRIJVEN

 

Perceel

Om een perceel te huren moet men lid worden van de vereniging. Voor elk jaar wordt een ledenrekening gepresenteerd. Er wordt éénmalig inschrijfgeld geheven. Voor de hoogte ervan zie de bijlage B04. Tarieven.

Wordt er gedurende het kalenderjaar ingeschreven dat wordt de ledenrekening naar rato van het aantal resterende maanden berekend (met uitzondering van het inschrijfgeld en de contributie).

Nieuwe leden ontvangen:

 • Bonnen voor gratis tuinaarde, werkhandschoenen en twee consumpties in het verenigingsgebouw.

 • Kopie van betalingsbewijs borg sleutel toegangshekken.

 • Wordt een verblijfstuin gehuurd waarop zich opstallen bevinden die gekocht worden door het nieuwe lid, dan ontvangen koper en verkoper elk een kopie van het koopcontract.

 

Statuten en huishoudelijk reglement en de informatiegids De Tochtgenoot kunnen via de website geraadpleegd worden. Nieuwe leden zonder e-mailadres ontvangen een analoog exemplaar.

 

Verhoogde bak

Huurders van een verhoogde bak betalen uitsluitend een jaarhuur. Voor de hoogte ervan zie  bijlage B04. Tarieven.

De informatiegids De Tochtgenoot kan via de website geraadpleegd worden. Nieuwe huurders zonder e-mailadres ontvangen een analoog exemplaar.

 

Grondhuur

De grond van de vereniging is eigendom van de gemeente Rotterdam. Namens de gemeente verhuurt een organisatie de grond aan De Tochten. De Tochten verhuurt vervolgens de percelen aan de individuele leden.

Tot en met 2017 was de verhuurorganisatie de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV). Vanaf 2018 wordt dat de Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) gelieerd aan de AVVN (Algemene Vereniging voor  Volkstuinen en -tuinders in Nederland).

 

12. UITSCHRIJVEN

 

MOESTUINEN

Huurders moeten vóór 1 oktober schriftelijk opzeggen.

Percelen moeten vrij van opstallen en “zwart”opgeleverd worden. Na opzegging wordt het lid schriftelijk uitgenodigd op een zaterdag in het najaar om met een bestuurslid het perceel te schouwen. Zonodig worden afspraken gemaakt over nog te verrichten opruimwerkzaamheden.

Blijft het lid in gebreke dan worden de werkzaamheden door derden verricht. De daaraan verbonden kosten van opruimen worden verhaald. Wordt niet tot betaling overgegaan dan wordt de vordering in handen gelegd van de verenigingsadvocaat. De kosten verbonden aan het werk van de advocaat worden verhaald op het betreffende lid.

Het lidmaatschap eindigt per 1 januari.

 

VERBLIJFSTUINEN--- Z O N D E R---OPSTALLEN

Huurders moeten vóór 1 oktober schriftelijk opzeggen.

Percelen vrij van opstallen moeten “zwart”opgeleverd worden. Na opzegging wordt het lid schriftelijk uitgenodigd, op een zaterdag in het najaar, om met een bestuurslid het perceel te schouwen. Zonodig worden afspraken gemaakt over nog te verrichten opruimwerkzaamheden.

Blijft het lid in gebreke dan worden de werkzaamheden door derden verricht. De daaraan verbonden kosten van opruimen worden verhaald. Wordt niet tot betaling overgegaan dan wordt de vordering in handen gelegd van de verenigingsadvocaat. De kosten verbonden aan het werk van de advocaat worden verhaald op het betreffende lid.

Het lidmaatschap eindigt per 1 januari.

VERBLIJFSTUINEN--- M E T--- OPSTALLEN

Voor de verkoop van de opstallen dient de huurder zelf op zoek te gaan naar een koper. Op verzoek van de huurder kan de vereniging hierbij behulpzaam zijn door:

 • Vermelding op de website, eventueel voorzien van een foto.

 • Mededeling te doen op de mededelingenborden.

 • Vermelding op het wervingsmateriaal.

 • Tijdens rondleidingen aan belangstellenden de opstallen onder de aandacht brengen.

Is een koper gevonden en is er overeenstemming over de:

 • verkoopprijs

 • wijze van betaling (contant tijdens de overdracht of per bank)

 • verrekening van restant ledenrekening, indien de overdracht plaatsvindt gedurende

het  kalenderjaar. De overdracht dient plaats te vinden op het kantoor van de vereniging in aanwezigheid van een bestuurslid. Er wordt een contract opgesteld. Koper en verkoper ontvangen elk een kopie.

In het verleden werden de te verkopen opstallen getaxeerd. De taxateur ontving voor zijn werk een financiele vergoeding waarvan de hoogte werd vastgesteld aan de hand van een percentage van de taxatiewaarde. Deze werkwijze bleek uiteindelijk onbevredigend.  Overgaan op een vaste taxatievergoeding loste dit probleem ook niet op.

Op basis van deze opgedane ervaringen heeft het bestuur besloten om de verkoper een vast, laag bedrag te laten betalen als overdrachtskosten. Voor de hoogte hiervan zie de bijlage B04. Tarieven.

Het lidmaatschap van de verkoper eindigt op het moment van de overdracht.

 

VERHOOGDE BAKKEN

Huurders moeten vóór 1 oktober schriftelijk opzeggen.

De huur eindigt per 1 januari.

 

13. LEDENREKENINGEN

 

Toezending

Eind november/begin december wordt de ledenrekening van het daaropvolgende kalenderjaar met toelichting per bezorgpost verzonden naar de leden.

De posten op de rekening kunnen verdeeld worden in twee groepen:

 • Posten bestemd voor de betalingen van VTV De Tochten.

 • Posten die geïnd worden voor derden: grondhuur en verzekeringspremie opstallen van leden.

Betaling

Het volledige bedrag dient vóór 15 februari betaald te worden, zoals aangegeven in de statuten van de vereniging.

Betalingsregeling

Een betalingsregeling is mogelijk indien aangevraagd vóór 15 februari. Voorwaarde is dat het volledige bedrag vóór 1 juni betaald moet zijn. Regelingen zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door het bestuur. Blijft men, onverhoopt, in gebreke, dan wordt de vordering in handen gelegd van de verenigingsadvocaat. De kosten verbonden aan het werk van de advocaat worden verhaald op het betreffende lid.

 

14. VERZEKERING OPSTALLEN

 

Wat wel en wat niet

Verzekerd kunnen worden:

 • Opstallen tegen brand-, storm- en vliegtuigschade.

Onderscheid wordt gemaakt tegen stenen en houten bebouwing.

 • Inventaris tegen diefstal met sporen van braak aan de afsluitingen.

Minimumbedrag € 908,- en maximumbedrag € 4.538,-

Met uitsluiting van rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. In de periode van 1 oktober tot 1 april ook computerapparatuur en toebehoren en randapparatuur.

 • Glas van tuinhuisje en/of schuur excl. glas van een broeikas en platgas.

 • Broeikas.

Premie

Opstallen op volkstuincomplexen kunnen uitsluitend collectief verzekerd worden. Onze verzekeringsmaatschappij is: Zicht Risico- en Verzekeringsadviseur te Alkmaar (onderdeel van de Nationale Nederlanden).

De premie wordt geheven via de ledenrekening. De vereniging betaalt vooraf het totale bedrag aan premies in de maand december voorafgaande aan het verzekeringsjaar.

Wijziging

Leden die hun verzekerde bedragen willen veranderen of hun verzekering opzeggen, moeten dat doen vóór 1 oktober. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar op de verenigingsadministratie. Deze formulieren worden verstuurd door VTV De Tochten.

Schademelding

Om schade te melden zijn op de verenigingsadministratie formulieren verkrijgbaar. Meldingen moeten voorzien zijn van de originele reparatierekeningen en, indien van toepassing, een proces-verbaal dat binnen 2 x 24 uur bij de politie gedaan moet zijn.

Schadeformulieren worden verstuurd door VTV De Tochten.

Wordt de schade toegekend dan wordt het schadebedrag overgemaakt op de bankrekening van de vereniging. Vervolgens maakt de vereniging het bedrag over op de bankrekening van het betreffende lid.

Eigen risico

Minimum van € 227,- en een maximum van € 454,-

Geldt niet voor schade die valt onder de glasdekking.

15. BOUWVOORSCHRIFTEN

 

Tot en met 2017 gold de regelgeving van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV). Verwacht worden nieuwe voorschriften van de Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN). Tot het verschijnen hiervan dient contact opgenomen te worden met het bestuur tijdens het zaterdagse spreekuur..

 

16. WATER

 

Aansluiten

Het water wordt aangesloten op de laatste zaterdag van maart (afhankelijk van de weersomstandigheden) aansluitend op de voorjaarsledenvergadering

Wat te doen bij het aansluiten? Zie hiervoor bijlage B03.

Afsluiten

Het water wordt afgesloten op de eerste zaterdag in november.

Wat te doen bij afsluiten? Zie hiervoor bijlage B02.

Watermeter en waterput

De watermeter en waterput zijn eigendom van de huurder. In de regel wordt de watermeter meeverkocht met de verkoop van de opstallen. Watermeters zijn te koop bij de administratie van de vereniging. Voor de prijs zie bijlage B04. Tarieven.

 

Waterstand doorgeven

De stand van de watermeter (afgerond op hele m3) moet eind oktober doorgegeven worden aan de verenigingsadministratie. Dat kan per e-mail of via een formulier dat op de verenigingsadministratie verkrijgbaar is. De kosten voor het waterverbruik worden in rekening gebracht op de ledenrekening in het kalenderjaar na de opgave.

 

Wordt geen opgave ontvangen dan wordt minimaal 10 m3 in rekening gebracht!

 

Op gezette tijden controleert het bestuur de stand van de watermeter.

 

17. GAS

 

Gasverkoop

Gasverkoop vindt plaats in de tuinwinkel gedurende de seizoensopening Hierbuiten wordt gas verkocht op enkele zaterdagmorgens tussen 11.00 en 12.00 uur. De zaterdagen worden aangegeven in de Nieuwsbrief.

Onderhoud slangen

Met nadruk wijst het bestuur op een regelmatige controle van slangen en aansluitingen. Vervang tijdig, preventief, de slangen volgens opgave van de leverancier. In het algemeen geldt: zwarte slangen>>> eens per  vijf jaar en oranje slangen>>>eens per twee jaar.

 

18. ELEKTRA

 

Draagvlak

In 2012 is door toenmalig bestuurslid Ed Brookman  een uitgebreid plan opgesteld om de huisjes op het complex te voorzien van elektriciteit. Twee installatiebedrijven brachten een offerte uit. Bij 50 deelnemende leden zou elke deelnemer een bedrag van ruim €  1.500,- moeten betalen. Na bespreking met de leden tijdens twee vergaderingen bleek er onvoldoende draagvlak onder de leden om tot effectuering over te gaan.

19. SPAARKAS

 

Onder leiding van bestuurslid Ben Dukker en vrijwilligster Anneke Duine wordt een spaarkas georganiseerd.

De spelregels zijn:

 • Wekelijkse inbreng van minimaal € 1,- te deponeren in de spaarkas in de kantine.

 • Spaarkas wordt wekelijks, op zaterdag, geleegd door bovengenoemde personen.

 • Van het gespaarde bedrag is de minimale inleg van € 1,- per week bestemd voor een feestavond aan het eind van het kalenderjaar. Het restant van het spaarbedrag wordt aan het eind van het kalenderjaar contant uitgekeerd aan de deelnemer.

 • De feestavond wordt gehouden op VTV De Tochten.

 • Jaarlijks legt de leiding financiële verantwoording af aan de deelnemers.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Er kan op elk moment in het kalenderjaar ingestapt worden. De administratie en financiën staan geheel los van de verenigingsadministratie.

Bijlage B01. Tips bij afsluiten water

 

 • Na afsluiten van het water de hoofdkraan in de waterput dichtdraaien en het aftapkraantje openen. Dit kraantje bevindt zich in de nabijheid van de hoofdkraan.

 • Om kapotvriezen te voorkomen is het raadzaam de watermeter vóór de vriesperiode te verwijderen, droog te blazen en thuis te bewaren.

 • Zorg voor lege waterleidingen. Doe dit door de kranen te openen en via de kraan de leidingen leeg te blazen.

 • Een geiser mag in het mengblok geen water bevatten. Koppel de geiser los en laat hem thuis overwinteren.

 • Water uit het waterslot van het toilet verwijderen en daarna met kranten afsluiten.

 

Bijlage B02. Tips bij aansluiten water

 

 • Voor het aansluiten de watermeter terugplaatsen.

 • Aftapkraantje sluiten.

 • Hoofdkraan opendraaien.

 • Laat het water goed doorstromen totdat het helder is.

 

Heeft u een gasgeiser dan kan door de vorst het membraam gescheurd zijn en een slecht waarneembare lekkage veroorzaken. Controleer dat.

 

Heeft u onverhoopt een lekkage, sluit de hoofdkraan, spoor  het lek op en repareer.

 

Zorg dat u te allen tijde aanwezig bent bij het aansluiten van het water. Een niet waargenomen lekkage kan tot grote kosten leiden aan uw tuinhuisje en tot onnodig waterverlies.

 

Bijlage B03. Huis- en gedragsregels

Het Bestuursreglement, als bindende regelgeving voor het verkrijgen en behouden van de Exploitatie- en de Drank- en Horecavergunning verplicht het bestuur van VTV De Tochten de huis- en gedragsregels kenbaar te maken.

Alcohol

1. Het is niet toegestaan om:

   * zelfmeegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine

   * in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de

      kantine.

2. Ter voorkoming van deelname aan het verkeer, met een hoger dan toegestaan

   alcoholpromillage, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden

   geweigerd.

3. Barmedewerkers mogen geen alcohol gebruiken  tijdens hun bardienst.

4. In het kader van het streven naar alcoholmatiging, zal het bestuur die

   maatregelen nemen die tot die  matiging leiden.

 

Agressie en normafwijkend gedrag

5. Door de barmedewerkers worden personen verwijderd die agressie vertonen

   of ander normafwijkend gedrag. Dit gedrag is omschreven in de Bijlage bij

  het Tuinreglement, onderdeel Verenigingsgebouw, te weten:

 • Overmatig alcoholgebruik.

 • Bezigen van godlasterende taal, schuttingwoorden en ongewenste intimidatie.

 • Discriminatie in de ruimste zin van het woord.

 • Het verstrekken van consumpties aan personen aan wie een drank- en/of kantineverbod is opgelegd.

 • Een onheus gebruik van verenigingseigendommen.

 • Het handelen in of het verhandelen van goederen of diensten die in geen enkel verband staan of betrekking hebben op het verenigingsgebeuren.

 • Overtreden van de Wet op de kansspelen.

 

Bijlage B04. Tarieven

Tarieven VTV De Tochten 2018

Inschrijfgeld moestuin………………………..€ 25,-

Inschrijfgeld verblijfstuin…………………….€ 35,-

Overdrachtkosten bij verkoop huisje…………€ 35,-

Huur verhoogde bak………………………….€ 35,- per jaar

Huur milieupark II……………………………€ 27,- per jaar

Toegangshekken

Borg eerste en volgende sleutels ……………..€ 20,-

Borg sleutel milieupark II……………………..€ 5,-

Watermeter…………………………………….€ 70,-

S5 Box

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Informatie

De Tochten

Het complex ligt in het noordoosten van Rotterdam in de wijk Zevenkamp. Het ligt tussen twee wijkparken in (het Wollefoppenpark en het Stroompark van Nesselande) en vlakbij de Zevenhuizerplas, onderdeel van het recreatieschap De Rottemeren. Metrohalte De Tochten (lijn B) is op 10 minuten lopen.

Contact

Neem contact op met VTV de Tochten.

U kunt het bestuur bereiken via mail en telefoon. 

010-4564644

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.