Aanvraagprocedure bouwvergunning

Conform de statuten van alle volks- en nutstuinvereniging in Rotterdam dient men een
bouwvergunning aan te vragen wanneer men opstallen op de volks- of nutstuin wil
bouwen.

Allereerst dient het “Aanvraagformulier bouwvergunning SViN” volledig ingevuld te worden en tezamen met de benodigde tekeningen en plattegronden ingeleverd te worden bij het bestuur van de vereniging. Alvorens men een vergunning kan aanvragen dient het bestuur de tuinder toestemming te geven om deze vergunning aan te vragen. Dit voor akkoord getekende en gestempelde formulier dient men (digitaal) mee te sturen met de aanvraag.

Alle tekeningen en plattegronden dienen goed leesbaar gescand te worden, zodat deze meegestuurd kunnen worden met de aanvraag via het omgevingsloket.

Aanvraag via www.omgevingsloket.nl
Ga naar deze website en kies voor “Ik ben particulier en wil……. een vergunning
aanvragen

In onderstaand document wordt de procedure stap voor stap uitgelegd, door middel van afbeeldingen.

Geef een antwoord