Schadeaangifte

Heeft u schade aan uw huisje of kas? Download bovenstaand bestand en vul deze in. Alleen volledig ingevulde schadeaangifteformulieren kunnen in behandeling worden genomen. Wij verzoeken u dit formulier binnen 7 dagen na de schadedatum ingevuld en ondertekend te retourneren aan:


Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs
Postbus 80
1800 AB Alkmaar

Geef een antwoord