Reglementen kwaliteitseisen

  • Berichtcategorie:Documenten

Postadres: Vogelvlinderweg 50, 3544 NJ Utrecht Bezoekadres: Schorpioenstraat 298, unit 5.42, 3067 KW Rotterdam Communicatie: Tel. 06 21373089 rotterdam@stvin.nl www.stvin.nl Bijlage: Reglement Kwaliteitseisen Tevens deel uitmakend van de onderhuurovereenkomst ALGEMEEN…

Lees verder Reglementen kwaliteitseisen

Statuten Volkstuinvereniging De Tochten

  • Berichtcategorie:Documenten

Gebied: een oppervlakte grond van een bepaalde grootte gelegen in de gemeente Rotterdam. Gebruiker: een natuurlijk persoon die een  perceel (verblijfs-, nuts- of seniorentuin) binnen het Volkstuinpark in gebruik heeft…

Lees verder Statuten Volkstuinvereniging De Tochten

Akte van statutenwijziging 2019

  • Berichtcategorie:Documenten

1 - JSC/2019.3270.01 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vandaag, elf juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Daniël Siebelink, notaris gevestigd te Lochem: mevrouw Esmée Werndlij, geboren te Almelo op veertien september negentienhonderd…

Lees verder Akte van statutenwijziging 2019